Xe Land Rover Discovery Đời Mới 7 Chỗ

Xe Land Rover Discovery Đời Mới 7 Chỗ

Siêu Xe Sài Gòn

Bảng Giá Tham Khảo Của Land Rover Discovery 7 chỗ tháng 6/2019:

Phiên bản HSE máy xăng 2.0 lít 300 mã lực giá từ 4,999 tỷ, Phiên bản HSE Luxury 2.0 giá 5,569 tỷ đồng, Phiên bản 3.0 Máy xăng HSE giá 5,639 tỷ đồng, Phiên bản 3.0 HSE Luxury giá 6,269 tỷ đồng. Riêng phiên bản SE hiện tại có trên bản 3.0 máy xăng giá 4,4 tỷ đồng, Xe máy dầu về Việt Nam không nhiều.

Mẫu 7 Chỗ của Land Rover là Discovery LR5 , chứ không gọi Range Rover Discovery LR 5, Chiếc Xe Land Rover Discovery Đời 2019 Có Gì Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới Trên Mẫu 7 Chỗ, Gồm một số tính năng mới được cập nhật và nâng cấp

Land Rover nâng cấp thêm tính năng trên mẫu 7 Chỗ Discovery LR5 cho phiên bản 2019 phát hành từ bây giờ cho các đơn đặt hàng mới. 

Những nâng cấp tập trung trên phiên bản 2019 bao gồm: InControl Touch Pro, Navigation- Entering a destination, kết nối wife..

Mẫu 7 Chỗ của Land Rover là Discovery LR5 , chứ không gọi Range Rover Discovery LR 5, Chiếc Xe Land Rover Discovery Đời 2019 Có Gì Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới Trên Mẫu 7 Chỗ, Gồm một số tính năng mới được cập nhật và nâng cấp

Bài đánh giá xe Discovery.

Mẫu 7 Chỗ của Land Rover là Discovery LR5 , chứ không gọi Range Rover Discovery LR 5, Chiếc Xe Land Rover Discovery Đời 2019 Có Gì Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới Trên Mẫu 7 Chỗ, Gồm một số tính năng mới được cập nhật và nâng cấp

Mẫu 7 Chỗ của Land Rover là Discovery LR5 , chứ không gọi Range Rover Discovery LR 5, Chiếc Xe Land Rover Discovery Đời 2019 Có Gì Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới Trên Mẫu 7 Chỗ, Gồm một số tính năng mới được cập nhật và nâng cấp

Mẫu 7 Chỗ của Land Rover là Discovery LR5 , chứ không gọi Range Rover Discovery LR 5, Chiếc Xe Land Rover Discovery Đời 2019 Có Gì Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới Trên Mẫu 7 Chỗ, Gồm một số tính năng mới được cập nhật và nâng cấp

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Xe Land Rover Discovery 2019 Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Mới

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Hình Ảnh Đẹp Nhất Land Rover Discovery 7 Chỗ Máy Dầu Màu Vàng Cát Đời 2019, Discovery HSE LR4, Discovery HSE Luxury LR5, Discovery SE Nhập khẩu Máy Xăng,

Giá Xe Land Rover 7 Chỗ Discovery Các Phiên Bản:

 

Video

SieuXeSaiGon: Ô TÔ NHẬP KHẨU TẠI SÀI GÒN

Hotline: 0908 045 001