Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng

Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng

Siêu Xe Sài Gòn

Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng Đời Mới Nhập Khẩu 2019 Model 2020 tại Việt Nam Bao Nhiêu Tiền, Audi Q8 Coupe gầm cao có mấy phiên bản

Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng Đời Mới Nhập Khẩu 2019 Model 2020 tại Việt Nam Bao Nhiêu Tiền

Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng Đời Mới Nhập Khẩu 2019 Model 2020 tại Việt Nam Bao Nhiêu Tiền

Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng Đời Mới Nhập Khẩu 2019 Model 2020 tại Việt Nam Bao Nhiêu Tiền

Giá Xe Audi 5 Chỗ Q8 3.0 Màu Trắng Đời Mới Nhập Khẩu 2019 Model 2020 tại Việt Nam Bao Nhiêu Tiền

Audi Q8 50 TDI
210 kW / 286 HP
Interior & Cockpit Design
Exterior Design
Driving & Sound / POV
Light Night Design
Computer & Entertaiment on Board
Fuel Consumption from 80 km/h (50 mph) to 200 km/h (124 mph) and full throttle
Acceleration 0-240 km/h
Top Speed German Autobahn
Flat Road Top Speed 245 km/h
Downhill +250 km/h
8-Speed Automatic

Video

SieuXeSaiGon: Ô TÔ NHẬP KHẨU TẠI SÀI GÒN

Hotline: 0908 045 001